Groen in Krispijn

Waleessik nouweer! Daar kennik nou wel so afgeluizig vuil van worde. Wolleze de bome aan de Patersweg kappe. Ja, gewoon, kappe. Asdatvanwege de nieuwbou.

Doodmoe worrik vanze, van die kanebraaiers in hun boububbel. Eco, oke, zolang het om een dure elektrieke balleliesbak gaat, of om een paar zonnepaneelties oppet dak. Maar zodra zennun boom zien, dan gaan ze uit hun dak en mottie weg.

Mannie moge.
Woknie.
Moknie!

Heddeze dan helegaar niet in de smieze daddie bome zoon bitje gratis aircoos zijn? En dattet in de zomer tegewoordig toch ech een graattie of veulste warrem is in Krispijn? En dajjedat dus een stukkie ken afvange met groen en allereers ouwe bestaande bome?

Crispijn zeg dat onze wijk hierdoor schade het. Dattet ‘leefklimaat’ in gans Krispijn door bomekap naar de ratsmodee gaat. En daddah dus IN de wijk gekomposteerd mot worde. Voor iedere kap motteder minstes vierkeer zoveul bome teruggezet worde. IN de wijk. Kat int bakkie!

Enne, gelijk effe regele dat zelui die daar een huissie krijge een stoepverbod aan hun broek krijge. Plek voor een bankie met een tafeltie. En verders alles GROEN! In de OPE grond!

Bemoeiallemachtigheid? Ammehoela. Awweder nie same wat an doen, dan wortet nooit wat met onze aardkloot, toch? Dus zewennedurmaaran!

Niks meer dichtasfalteren, bestrate, verontonderhoudere van de buiteboel. Kbender helegaar klaar mee.

Trouwes, daar moge we mezzunnalle in Krispijn ok welles wat beter naar kijke. Naar al die takketegels rond delui hun woninkies. Heppu ok uw voortuintie of achterommeke totaal dichetimmerd. Das labberdepoepie. Mojje nie wille. Deruit dat beton! Opegooie die zooi. En blomme derin. Beessies en zuurstof, hoppetee.

Bome kappe, stoepies legge. Tmogniemoge. Aan al die gestropdaste kanebraaiers vannen groenkappers: ga fietse stele achterut poskattoor! Stelletie boenders.

Crispijn van Outgaerden

Columns uit wijkkrant De Stem van Krispijn