Hoezo plasbeleid?

Twasset Dordtse woord vannet jaar 2018: plasbeleid. Waarom, dammag joos wete. Want durris hier helegaar geen plasbeleid! In heel Dordt nie. Dus bepaald nie dawwunnet zo goed voormekaar hebbe hiero. Omdedooiedondernie, tis hier eerder een zijkbeleid van jewelste wat de plas betref. Zeker voor mense mettun bitje afstand naar de fassoenlukke burgermaatschappij zoas ik emme matties.

Kijk, waar u rieneer, daggamme nietan, maar pussoonlijk sas ikket meest innet Weizigpark. Enne: altijd keurig uitet zich, tegen de dikke boom int riekhoekkie ver van de speelplaats. Niks op an te merreke toch?

Maar danneemp nieweg dajeder zijknat wor asset regen en dattet noar pis stink as de zon schijn. Niette harde, joh. Daar moessese nouwes wattan doen van de gemeente. Maja, ze hebbe hier geen plasbeleid.

Ennik ken wel erreges anders gaan watere maar voorjutweet stadaardan Oma Gent te zijke daddanniemag. Hejjun prent te pakke. Voor sasse in dopenbare ruimte. Dammannie! Maar ik heb pispotdorie geen andere ruimte!

En hejje drie of vier van die pisbonne opje kerref, dan worje op te Groenmart bove gebroch en gaje de petoet in. Dah lijk oppet eerste gezich niet zo errug, want dan kejje okkes effe in alle rust plasse, maar ajje goed kijk dan isset eigelijk beswel sjit, hoor, want ze sture de hulpverlening op je af.

En dan kom judderuit en dan mojje naart kattoor van de hulpverlening en dan gaan ze prate en belle en prate en afspreke en papiere invulle en weer prate en belle en weer afspreke en krijje duizendeneen formuliere en nogmeer gekles en gezijk ajje kop en voorjetweet sta je weer te sasse int Weizigpark tegen de dikke boom innet riekhoekkie ver van de speelplaats.
Want daar komp Oma Gent bijna nooit. En zien zummenie. Kujje effe rustig je neef een hand geve.

Kweennie waarru rieneer, maar laammij lekker zijke waarik wil. Tegen me eige boompie innet riekhoekkie vannet Weizig, ja!

Want weettu, ik drink graag een glas, en moet vaak een plas. En heppok graag dattut blijf zoast was.

Plasbeleid me hoela. Enne… krijg wat mejje pisprente!

Uw eigenste Crispijn van Outgaerden
De Stem van Krispijn 1, 2019

Columns uit wijkkrant De Stem van Krispijn

%d bloggers liken dit: