De almerisering van Oud-Krispijn

Ik hou van mijn lieve Oud-Krispijn. Mijn eigen wijkkie, waar ik al sinds de eerste bouw ronddool. En hoe ouder de wijk, hoe liever zij me wordt, lijkt het wel.

Ooit werd Krispijn opgezet als echte volksbuurt. De huisjes waren wat klein en bestemd voor met name mensen met lage inkomens. Typisch sociale huurwoningen van woningcorporaties. En niet alleen gebouwd met het oog op onderdak, maar ook op gemeenschapszin. Veel huizen werden rondom grotere of kleinere pleinen gezet. Helemaal trouwens in de sfeer van de stad met de zo talrijke hofjes. Het sportterrein aan de Patersweg is daar met een schitterend ideaal aangelegd. Ingericht op samenzijn en ontmoeting. Laten we hier asjeblief zunig op zijn!

Want uiteindelijk is ons lieve Oud-Krispijn, laten we wel wezen, in vele opzichten een van de kneuterigheid bijna toeristisch aandoende volkswijk, die welhaast volledig bestaat uit (hoe modern!) ‘tiny houses’. Kleine gezinswoninkjes waar met elke nieuwe inwoner weer een stukje aan verhapstukt is, zodat elke straat en elk plein er zo snel een gevoel van ‘thuis’ biedt.

Maar ja, en ik citeer hier uit Wikipedia: ‘Vanwege een aantal problemen (slechte kwaliteit woningen en woonomgeving, sociale problemen, werkloosheid, overlast, criminaliteit) startten gemeente en woningcorporaties het project Oud Krispijn Vernieuwt. Doel van het project is om de leefbaarheid te verbeteren en het aantal huurwoningen te verminderen.’

De beurt is nu aan de Patersweg. Op het hier vele crisisjaren te vroeg (oh, wat waren ze gretig) kaalgesloopte terrein wordt een start gemaakt met de bouw van Almere II: ’76 fraaie, ruime, duurzame woningen met grote tuin en vijf ruime slaapkamers’ op een ‘ideale locatie’.

Met andere woorden: dure koopwoningen en (voor actuele bewoners financieel onhaalbare) huurwoningen in die zogenaamd ‘vrije’ sector. Hiervoor moeten dan hele ritsen typisch Oud-Krispijnse straatjes verdwijnen. En daarvoor in de plaats verrijzen dan fantasieloze blokken duur beton voor het spreadsheetproletariaat van de moderne slavernij. Armoedebestrijding heet dat: schooiers eruit, leasebakken erin!

De crisis is voorbij en ze ruiken weer geld. Met plagiaat uit Almere. En dat noemen ze ‘De bloei van Krispijn’. Ammehoela; daar gaat ons wijkje!

Crispijn van Outgaerden
De Stem van Oud-Krispijn, 1-2018

Columns uit wijkkrant De Stem van Krispijn

%d bloggers liken dit: